top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

SEMINĀRI un MĀCĪBAS LAUKSAIMNIEKIEM

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Liepājas konsultāciju biroja
tuvākā laikā plānotās iespējas
 
*****
BDR Liepājas rajona partnerība pasākumu plāns 2020.gada februārim – martam

 
*****

 


Informācija par Liepājas pusē plānotajiem maksas apmācībām AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM:

1. 2020. gada 5. februārī - AAL apliecības pagarināšanas (zināšanu atjaunošanas) apmācības (norises vieta vēl tiks precizēta) . Maksa 45 EUR (ar PVN).  Pirms aktīvās sezonas uzsākšanas, noteikti apskatieties un pārliecinieties par esošās apliecības derīgumu.
2. Apmācības Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecības iegūšanai no jauna (apmācības "Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana") LiepājāPlānotās apmācību dienas– 2020. gadā 6., 12., 13. un 14. februāris.* Dalībniekiem ir jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.
Maksa:  * 44.17 EUR (ar PVN) - maza saimniecībā un/vai mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, un / vai meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 705). * 120.00 EUR (ar PVN) - pārējām saimniecībām.
Apmācības notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi", LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
PIETEIKŠANĀS UZ MĀCĪBĀM - personiski sazinoties vai arī elektroniski aizpildot reģistrācijas veidlapu saitē -  https://forms.gle/xGYnTSkTYKWMgbP66

 


2020. gada no 29. marta līdz 5. aprīlim plānojam septiņu dienu (kopā ar ceļu)  pieredzes apmaiņas braucienu uz Čehiju, Austriju un Slovākiju. Vienā dienā tiek plānots apmeklēt izstādes Brno pilsētā Čehijā:
  • Techagro Int'l Agricultural Machinery Exhibition.
  • Biomass Trade Fair of Renewable Sources of Energy in Agriculture and Forestry
  • Silva Regina Medniecības un mežsaimniecības izstāde.
Pārējās dienās apmeklēsim dažādu jomu lauku saimniecības minētajās valstīs, uzsvaru liekot uz saimniecībām, kas rada savam produktam pievienoto vērtību (nodarbojas ar ražošanu, pārstrādi).  Dalības maksa tiek plānota 411 EUR (ar PVN). 
!!! Programma ir izstrādes procesā. Lūdzu, rakstiet, ja Jūs interesē šī iespēja un vēlētos saņemt brauciena aprakstu individuāli.

 


Iesakām - pieejams elektronisks vietējās pārtikas produktu ražotāju katalogs NOVADA GARŠA (www.novadagarsa.lv). Katalogs ir izveidots, lai ikvienam dotu iespēju tieši sazināties ar vietējās pārtikas produktu ražotājiem visā valstī, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) zīmola "Novada Garša" ietvaros izstrādājis elektronisku katalogu, kurā rodama informācija par dažādu nozaru saimniekiem un viņu piedāvājumu, kā arī skaidri saprotama produktu izcelsme. www.novadagarsa.lv

 

Aktuālā informācija par dažādām iespējām un pasākumiem ir iespējams iegūt:

UZMANĪBU !!!

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiek mainīts Durbes pamatskolas direktores e-pasta nosaukums. Turmāk tas būs kristine.bruzule@durbe.lv  (ar punktu starp vārdu un uzvārdu).
Līdz 2.martam vienlaicīgi darbosies arī jau esošais e-pasts: kristinebruzule@durbe.lv


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību