top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

                                                                 Drošība


       14.septembrī skolā notika ugunsdzēsības evakuācijas mācības, kurās piedalījās VUGD pārstāvji.  Pēc tam 1.klases skolēniem bija izglītojoša nodarbība ar VUGD inspektori Agnesi Finku. Skolēni ar lielu interesi iesaistījās sarunās par to kā rīkoties dažādās situācijās, lai pasargātu sevi no nelaimes. Noslēgumā visi tika pie dāvanām – darba lapas par drošību, informatīvas lapas, kur zvanīt nelaimes gadījumā, krāsaina stundu saraksta un grāmatas “Ugunsdzēsēju glābēju drauga lapsēna Guņa padomi “Kā pasargāt sevi un izglābties ugunsgrēkā?””.

                                                                                           (Fotogaleriju no pasākuma skatīt šeit...)

         

  Klāt jaunais mācību gads!
 
Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

       Pavisam ātri ir aizskrējuši trīs vasaras mēneši un skolas zvans atkal visus aicina kopā. Tiesa  gan.... nedaudz savādāk kā citus gadus.... Taču 1.septembrī visiem acīs mirdzēja prieks par satikšanos! Mācības skolā šogad uzsāka 173 skolēni. Īpašs prieks par 29 pirmklasniekiem.
Lai visiem veiksmīgs, radošs un prieka pilns šis mācību gads!

             Fotogaleriju no 1.septembra skatīt šeit...                        
Ata Kronvalda Durbes pamatskolu šogad absolvēja seši jaunieši - Krista Akačenoka, Mārtiņš Blūms, Elīze Grīgere, Rolands Matutis, Elizabete Mazure, Keita Rogača. Klases audzinātāja - skolotāja Anna Ivanovska.
Absolventiem novēlam – lai tālāk izvēlētais dzīves ceļš vienmēr ir saskaņā ar jums pašiem, ar jūsu sapņiem un mērķiem!

 


Beidzas 2019./2020.mācību gads!

                 Šajā mācību gadā  skolā mācības uzsāka 157 skolēni, to skaitā 26 pirmās klases skolēni. Paralēli pamatizglītības programmām sākām realizēt licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas flautas spēlē un klavierspēlē, šo programmu 1.un 2.klasē uzņemti 7 skolēni, no kuriem 3 jau iepriekš apguva instrumentu spēli kā interešu izglītību. 13.jūnijā apliecības par pamatizglītību saņems seši skolēni.
              Mācību gada laikā skola ir iesaistījusies vairākos projektos, kuros uzmanība tiek veltīta skolēnu mācīšanās prasmju, iemaņu un zināšanu uzlabošanai. Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta  Nr.8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts  priekšlaicīgas  mācību  pārtraukšanas  samazināšanai"   ( “Pumpurs”) ietvaros tika realizēti 11  individuāli atbalsta plāni - skolēniem tika nodrošinātas individuālas konsultācijas.
 Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā  fonda  projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001  „Atbalsts  izglītojamo  individuālo  kompetenču attīstībai ” tika nodrošināts skolotāja palīga darbs 1.-6.klasēs. 1.-6.klašu skolēniem, ņemot vērā katra skolēna individuālās īpatnības, piesaistījām pedagogu palīgus, lai valodu, dabaszinību un matemātikas stundās veiksmīgi apgūtu prasmes un iemaņas.
              Otro gadu skolēni iesaistījās “Zinātnes un inovāciju parks” īstenotā projektā “Latvijas skolu  jaunatnes  fotokonkursā  ”Mana zeme skaistā”, 2020.gada pavasarī saņēmām 10 bildes, kuras gatavotas pēc skolēnu fotogrāfijām. Bildes apskatāmas skolas koridoros.  
                Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolēniem tika dota iespēja apmeklēt 3 izrādes un 3 muzeja stundas.
            Papildus skolas piedāvātajiem karjeras pasākumiem, sadarbībā ar Aizputes novadu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-9.klašu skolēniem tika noorganizēts karjeras izzinošs pasākums.
               2019.gada rudenī 6.klases skolēni iesaistījās e-Twinning projektos.  “Latvju Dainas jaunās krāsās”- projekta darba gaitā skolēni radīja jaunas iespējas, kā popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu – tautas dziesmas, un  „How to be eco friendly?” -šī projekta ietvaros uzsāka sadarbību ar Portugāli, Poliju, Apvienoto karalisti, lai kopīgi strādātu tēmā- kā dzīvot videi draudzīgi? 
            Paralēli mācību procesam skolā, 20 skolēni piedalījušies 9 olimpiādēs, gūstot 8 godalgotas vietas. Lepojamies ar 1.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē- Elizabete Mazure un 3.vietu- Sanija Džeriņa, skolotāja Aija Sileniece. Elizabete Mazure tika uzaicināta piedalīties Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Matemātikas olimpiādē – 2.vieta Danielam Lankupam, skolotāja Ineta Untule un atzinība Evelīnai Bļizņecai, skolotāja Žanna Kļava. Kristīne Kazakova ieguva 2.vietu Aizputes novada atklātajā angļu valodas olimpiādē, skolotāja Evita Gaule. 1.vietu Aizputes novada atklātajā matemātikas olimpiādē ieguva Didzis Eidiņš, skolotāja Ilze Jonase-Ķeķe. Visi skolas skolēni piedalījušies kādā no 52 konkursiem, gūstot 14 godalgotas vietas. 53 skolēni piedalījušies 10 dažādās sacensībās, gūstot 14 godalgotas vietas. Piedaloties olimpiādēs, konkursos un sacensībās, skolēni popularizē skolu un gūst pieredzi dažādās situācijās, saskarsmē ar citu skolu skolēniem. Mācību gada noslēgumā Durbes novada domes sagādāto stipendiju saņēma 31 % skolēnu, kuri  piedalījušies un guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs,  konkursos un sporta sacensībās.
            Esam lepni, ka mūsu skolā mācās skolēni, kuru pamatdarbs- ikdienas mācības- ir novērtēts ar labiem un augstiem vērtējumiem: Estere Pabērze, Dāvis Stasis, Gatis Pēka, Ģirts Kristians Ansons, Marta Estere Hartmane, Didzis Eidiņš, Samanta Lagzdiņa, Kristīne Mazlevska, Gabriels Lankups, Madara Gaule, Evelīna Bļizņeca, Gerda Marija Linde, Ralfs Innis, Valters Stasis, Līva Loreta Buce, Melita Smjonova, Sniedze Kārkliņa, Samanta Usova, Laura Rosvita Grintāle, Sanija Džeriņa, Daniels Lankups, Elizabete Mazure, Keita Rogača, arī šie skolēni saņēma novada domes sagādāto stipendiju. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu mācībās.

 

          Šogad, uzsākot jaunu tradīciju – PALDIES, SKOLOTĀJ! – tika veikta skolēnu un skolēnu vecāku aptauja. Paldies ir teikti visiem skolotājiem, bet šeit daži: Paldies skolotājam Artūram Jankauskam par ilga laika izpildes iespēju! Paldies, ka iedvesmojāt mani rakstīt daudz teksta, iemācīties tik daudz jaunu par komponistiem.   Aijai Sileniecei, paldies, ka esat tik laipna un labsirdīga, paldies par to, ka palīdzējāt man rakstīt, pareizi iemācīties tēmas un to jēdzienus Paldies skolotājam Agnim Gaulim par atbalstu datora restartēšanā.
Iveta Eine, paldies, ka iedvesmojāt mani darīt vairāk un centīgāk, nekā es to darīju agrāk, kā arī paldies, ka likāt saprast vērtību, pašai iemācīties teorijas.
Es saku paldies skolotājai Evitai Gaulei par radošu mājas darbu uzdošanu! Paldies, ka motivējāt mani, arī uzrakstot mazas uzslavas vai uzmundrinājumus!

        Šis mācību gads ilgi paliks skolēnu, skolotāju un vecāku atmiņās. Priecājos, ka skolēni neaizmirst savus vecākus, kuri pēdējos divus ar pusi mēnešus bijuši viņu skolotāji.
        Aptaujā kāds skolēns saka: “PALDIES manai mammai, kura pēdējos mēnešus ir mana skolotāja”.
          Paldies, ka iesaistījāties, darījāt, izturējāt, kopā mums izdevās paveikt daudz!
          Uz tikšanos 2020.gada 1.septembrī!

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas direktore Kristīne Bruzule


Starptautiskais matemātikas konkurss
Ķengurs 2020
 
 

Šogad dalība konkursā “Ķengurs 2020”   notika attālināti, tāpēc tika piedāvāts piedalīties 5. – 8. klašu skolēniem. Tie, kuri izlēma piedalīties, paši izvērtēja savas iespējas un laiku, jo konkurss notika paralēli attālinātam mācīšanās procesam. Skolēniem vajadzēja atvērt saņemtos uzdevumus e-klases e-pastā, izpildīt un nosūtīt atbildes 75 minūšu laikā. Dalībnieki precīzi ievēroja laika limitu.
No 5.klases piedalījās Madara Gaule, Elēna Alle un Valters Stasis, no 6.klases – Beate Eidiņa, Karlīna Savika, Emīls Ronis, Dāvis Kristians Siljānis un visi 8.klases skolēni.
Liels prieks un gandarījums par Valtera Staša rezultātu. Valters Latvijā 5.klašu grupā ar izpildes koeficientu 99,2%, ieguva 4.vietu, un Diplomā bija rakstīts
“ Labākajam no labākajiem”. Un mēs lepojamies un priecājamies, ka esam starp 26 labākajām skolām Latvijā.

 

(sertifikāts par piedalīšanos konkursā...)                                 (diploms labākajam no labākajiem...)

Skolotāja Žanna Kļava


Ceļojošā izstāde „Vairāk nekā bērnu spēles”

Šajā pavasarī  Ata Kronvalda Durbes pamatskolā skolēniem un interesentiem bija iespēja apskatīt Holokausta memoriālā kompleksa un izglītības centra „Jad Vašem” izstādi. Izstādes mērķis ir padziļināt izpratni par Holokausta traģēdiju. Izstāde sastāvēja no 17 planšetēm (teksti, fotogrāfijas, artefakti), divām dokumentālajām īsfilmām un spēles „Monopols” dublikāta. Materiāls atspoguļo ebreju bērnu dzīvi pirms kara, Holokausta laikā un pēc tā. Paldies vēstures skolotājai Ilzei Krugalei, kura noorganizēja, ka izstāde atceļoja uz mūsu skolu.                                                                    Fotogalerija

                                                Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola


 

e-Twinning projekts “ Latvju Dainas jaunās krāsās”

Durbes pamatskolas 6. klases skolēni, rudenī iesaistījās e-Twinning projektā “ Latvju Dainas jaunās krāsās”. Projekta darba gaitā skoleni radīja jaunas iespējas,  caur kurām var popularizēt šo kultūrvēsturisko mantojumu – tautas dziesmas. Šī gada maijā projekts ir noslēdzies un 6.klases skolnieces Samanta Pabērze un Laima Grintāle ir apbalvotas ar e-Twinning projekta kvalitātes sertifikātu.

Sagatavoja A.Selderiņa


 

Bateriju vākšanas konkurss.

Kā jau katru gadu “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicināja Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinā videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus. Lasīt tālāk...


Dzīve ārkārtas situācijā

Lieldienas ir aizvadītas, un mācību cēliens atkal atsākas. Iespējams, ne vairs tik optimistiski kā sākumā, jo attālinātās mācības jau kļuvušas par ikdienas rutīnu, daudziem  pietrūkst dzīvās skolas ikdienas ar saviem priekiem un bēdām, pietrūkst brīvības, kad bez piesardzības var pārvietoties, apmeklēt veikalu, izklaides vietas…Tomēr, iespējams, arī  vairs ne tik saspringti, jo maz pamazām attālināto mācību ritms ir līdzsvarojies, darbs kļuvis ierastāks un paveicamāks… Lasīt tālāk...


Pārdomas par attālināto mācīšanos

      Šobrīd dzīve mūs visus nostādījusi neierastā situācijā. Pēc pirmās attālinātās mācīšanās nedēļās visam lielajam skolas kolektīvam tika piedāvāta aptauja par to, kā klājas šajā laikā. Saņemtās atbildes ļoti uzskatāmi parādīja, ka šobrīd skolēni ir visai atšķirīgās situācijās. Ir ģimenes, kurās dzīve daudz neizmainās, vienīgi ir vairāk laika visiem būt kopā. Un mamma ir ne tikai mamma, bet arī mazdrusciņ skolotājs, vai skolotāja palīgs. Ir ģimenes, kurās vecāki joprojām ir ierastajā darba ritmā, bet bērnu skološanu vairs skola pilnībā nodrošināt nevar. Tādos gadījumos jāmeklē kompromisa varianti. Protams, pamatskolas skolēni ir patstāvīgāki, un vecāku līdzdalība vajadzīga daudz mazāk. Jauni, neierasti apstākļi vienmēr mēdz būt ar savām grūtībām, īpaši tādi, kā tie ir mums šodien.  Cilvēki var justies dažādi – gan satraukti, gan nobijušies, gan ar cerībām, gan, diemžēl, arī ar šaubām un nomāktību.
      Aptaujāto skolēnu, skolotāju un vecāku vidū pārsvarā valda optimisms.  Lielākā daļa atzīst, ka grūti ir, bet saprot situāciju, saglabā mieru un spēju konstruktīvi domāt un rīkoties. Mazie skolēni pārsvarā atzīst, ka jūtās labi, ka mājās mācīties patīk, ka visu, ko nevar izdarīt, var paprasīt, lai mamma vai tētis palīdz…Lūk, daži piemēri:

 •  “Man attālinātajās mācībās iet labi. Ir dažas reizes kad kaut ko nesaprot, bet tad pasaucu palīgā pieaugušos lai palīdz vai skolotājai uzrakstu, lai viņa paskaidro. Citreiz mācības iet līdz vakaram, bet kaut kā jau tiekam galā. ( 3.kl. R.)

 • Lielākie skolēni spēj paskatīties kritiski uz sevi: “Skolotājiem neko nevajadzētu mainīt, bet man vajadzētu izpildīt mājasdarbus ātrāk, tad varu darīt ko gribu.“( 5.kl.)

Visnopietnākie, protams, šobrīd 9.klases skolēni:

 • “Katru dienu mācos apmēram 3-4 stundas. Uzdevumus saprotu, bet, ja nesaprotu es rakstu skolotājām un viņas palīdz saprast. Visu varu paspēt un uzdevumi arī nav pārāk sarežģīti.”

Priecē tas, ka gan skolotāji gan vecāki atzīst, ka sadarbība ir izveidojusies  laba:

 • “Visi komunicē, iesaistās, atbild...

 • Mana sadarbība ir veiksmīga. Vecāki, kuriem rodas jautājumi, jautā rakstot sms, whatsappā vai zvana. Es atbildu un komunicēju arī ārpus darba laika.

 • Novēlu mums visiem nepazaudēt šo kopības sajūtu un pleca atbalstu. Manuprāt, sadarbība visos līmeņos šobrīd ir ļoti laba” Tā raksta skolotāji.

Vecāku pārdomas ir dažādas. Piemēram:

 • “Domāju un ceru,ka tagad arī pārējie vecāki vairāk novērtēs un cienīs skolotāju darbu. Jo tagad vecākiem pašiem ir iespēja iejusties skolotāju "ādā" un saprast cik grūts un atbildīgs darbs tas ir.”

 • “Problēmas sagādā tad, kad nemāku bērnam izskaidrot doto vielu. Bet šobrīd konsultējoties ar skolotājām, esam veiksmīgi pabeiguši pirmo nedēļu un ar jaunu sparu metamies iekšā nākamajā.”

Tomēr ir arī tā:

 • “ Ja vecāks ir 18tos pārnācis mājās no darba, paēst arī gribās (jātaisa vakariņas), kā var paspēt bērnam palīdzēt izmācīties un iesūtīt paveikto. Jāņem vērā, ka bērni vakaros ir noguruši un nespēj noturēt uzmanību tā kā dienas laikā.  Tas viss vecākus dzen izmisumā. Ja vēl 2 un vairāk skolnieki mājās, tad no darba ir jāiet prom.”

Grūti pateikt, kādā režīmā skolas pabeigs šo mācību gadu. Attālinātās mācības ir uzsāktas, prognozes bija dažādas. Notiek arī lielās aptaujas valsts mērogā, lai varētu izvērtēt situāciju. Domājam, var atzīt, ka Ata Kronvalda Durbes pamatskolā attālināto mācību process ir uzsācies veiksmīgi. Jācer, ka visi sarežģījumi, kas ir uz šo brīdi, ir atrisināmi. Cilvēks ir sociāla būtne, mēs esam apveltīti ar valodu, spēju saprasties, domāt – ja vien ir labā griba, tad spējam ļoti daudz. Lai visiem izturība, stipra veselība, cerība un ticība !

                      Skolas psiholoģe Laima Kārkliņa un direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola


Meistarības konkurss „Kokdarbi - rokdarbi”

                Latvija ir zaļa zeme, kurā koks, mežs un ar to saistītās nozares joprojām ir attīstībā. Interjera elementi un koka ēkas ir un būs pieprasītas, tāpēc, lai ieinteresētu jauniešus iepazīt un izvērtēt savas prasmes un aicinājumu, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" organizēja konkursu, kurš notika 2020. gada 11. martā Liepājā.
Komandām 2 dalībnieki no 7. līdz 10. klasei piedalās meistarības konkursā “KOKDARBI – ROKDARBI.
 Mūsu skolas komandu pārstāvēja Daniels Lankups (8.klase), Mārtiņš Blūms (9. klase)
Tika pārbaudītas gan teorijas zināsana, gan paktiskās iemaņas darbā ar kokapstrādes mehāniskiem darbarīkiem un galafrēzi. Konkursā piedalījās 14 komandas.

1.vieta  Durbes p.sk.
2.vieta Grobiņas novada v.sk.
3.vieta Liepājas 3.p.sk.

Uzvarētāju komandām tika pasniegtas vērtīgas balvas.
 
       Tāpat šajā dienā notika PASĀKUMS “IEPAZĪSIMIES – KOKS!” 3. - 5. klašu jauktajai komandai 5 dalībnieku sastāvā. Konkursā piedalījās 14 komandas.
Mūsu skolas komanda: Dāniels Plostnieks, Ralfs Innis, Valters Stasis (5.klase), Gabriels Lankups (4.klase), Didzis Eidiņš (3.klase)
Komandām bija dažādas radošās darbnīcas, ar teorijas un praktiskiem jautājumiem par koku sugām, gadskārtām, galdnieka darbarīkiem un iekārtām.
Mazajiem  mērķis nebija nopietna sacensība, tāpēc nebija vietas. Komandā tika izsniegtas pateicības par piedalīšanos konkursā,  bet tikai dažām komandām tika piešķirtas nominācijas - ātrākā komanda bija no Liepājas 8.v.sk., radošākā no Liepājas 7.v.sk., precīzākā komanda bija Ata Kronvalda Durbes pamatskolas komanda.

 

Fotogalerija ►

Informāciju apkopoja A. Gaulis


Labu darot saņemam pateicības rakstu!

      Ziemassvētki ir laiks, kad visbiežāk presē, sociālajos tīklos, televīzijas reklāmās redzam aicinājumus palīdzēt daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, vientuļiem cilvēkiem. Pagājušā gada nogalē mūsu uzmanību piesaistīja akcija: “ Eņģeļu pasts” ar kura starpniecību savas vēlmes izsaka pansionātos dzīvojošie. Pārsvarā vēlmju sarakstā ir iekļautas - vilnas zeķes, silti pledi, vitamīni, saldumu pakas un mīkstās rotaļlietas, kas nedaudz, taču rada prieku šo cilvēku sirdīs. Četri sestās klases skolēni Beāte Eidiņa, Samanta Pabērze, Artis Rogačs un Kārlis Cālītis atsaucās uz manu aicinājumu sarūpēt dāvaniņas. Paldies šo skolēnu vecākiem par uzadītajām vilnas zeķēm, sagatavotajām saldumu tūtām un vitamīnu komplektiem. Nogādājot sarūpētās dāvanas mums tuvākajam pansionātam “ Iļģi”, sajūta tiešām bija īpaša. Vēl lielāks bija pārsteigums, kad saņēmām labklājības ministrijas uzaicinājumu uz “ Labestības gada” atklāšanas pasākumu Rīgā, kuru vadīja mums zināmais diriģents Ints Teterovskis un kurā piedalījās katra reģiona labdarības vēstnese un patrionese - Ilze Jurkāne, Velta Puriņa, Elita Patmalniece, kā arī labklājības ministre Ramona Petraviča, kura pasniedza mums atzinības rakstu. Šajā dienā saņēmām daudz labu vārdu un  uzmundrinājumu turpināt iesākto. Tagad esam labā ziņneši un aicinām ikvienu palīdzēt sev zināmajiem sirmgalvjiem dārza darbos pavasarī, izzināt un pierakstīt mūsu tautas senās ēdienu receptes, vai kopīgiem spēkiem apgūt mūsdienu tehnoloģijas, lai mazinātu pensionāru vientulību garajos rudens vakaros.

Rakstu sagatavoja skolotāja Evita Gaule
 

Novada skolēnu skatuves runas konkurss

Š.g. 10.martā Aizputes vidusskolā notika Durbes un Aizputes novadu skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta, kurā piedalījās 47 dalībnieki. Mūsu skolas runātāji Markuss Lagzdiņš (sk.I.Vonda) un Gabriels Lankups (sk.L.Holštroma) ieguva I pakāpes diplomus. Emma Dirbie (sk.I.Jonase-Ķeķe) un Kristīne Mazlevska (sk.L.Holštroma) ieguva Augstākās pakāpes diplomus un tiesības piedalīties Kurzemes reģiona Skolēnu skatuves runas konkursā, kurš notiks 26.martā Liepājā bjc “Vaduguns”. Prieks par skolēnu sasniegumiem un paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

                   Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola 


Drošāka interneta diena

11.februārī visā pasaulē tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID2020), kuras sauklis šogad bija “Drošāks internets sākas ar tevi!”. Drošākas interneta dienas mērķis ir ikvienam padomāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Piesakot skolas aktivitātes portālā drossinternets.lv skola saņēma PROMO paku – karodziņu virteni, afišu, uzlīmesun konfektes pasākuma dalībniekiem. Mūsu skolā notika dažādas aktivitātes:

 • Skolēniem bija iespēja piedalīties neklātienes konkursā – atbildes meklējot interneta lapās. Konkurss notika 5.-6. un 7.-9.klašu grupās.

 • Starpbrīžos bija iespēja noskatīties pamācošas video filmiņas par drošu interneta lietošanu.

 • Visās vecuma grupās varēja piedalīties E-ZINĀŠANU čempionātā, izpildot testu internetā. Kad konkurss Latvijā būs noslēdzies, iespējams, kāds tiks arī pie balviņas.

 • 19.februārī 4.-9.klašu skolēniem notika pasākums “Pasaku varoņu ceļojums virtuālajā vidē”. Katrai klasei bija mājas darbs – izvēlēties kādu latviešu tautas pasaku un pielāgot varoņu darbību virtuālajai videi.

 • Sociālo zinību skolotāja Anna Ivanovska veica aptauju par to, kurš tad ir populārākais sociālais tīkls skolēnu un skolotāju vidū.

2.- 4.kl.grupā – 1.v.-WhatsApp, 2.v. – YouTube, 3.v. – Snapchat.
5.- 9.kl. grupā - 1.v.-Instagram, 2.v. – YouTube, 3.v. – Snapchat.
Skolotāji un darbinieki - 1.v.-Facebook, 2.v. – WhatsApp, 3.v. – YouTube.

Fotogalerija ►

              Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola


Skolēnu skatuves runas konkurss.

Kā katru gadu šajā laikā visā Latvijā notiek skolēnu skatuves runas konkurss. Piedaloties konkursā, skolēniem ir iespēja attīstīt savu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī tiek sekmēta bērnu un jauniešu interese par latviešu un pasaules literatūras mantojumu. Skolas konkursā piedalījās 13 dalībnieki – A.K.Krafts (1.kl.), S.Maskalāne (1.kl.), K.Baltrakova (1.kl.), M.Eglīte-Egliņa (2.kl.), M.Lagzdiņš (2.kl.), K.Sikorska (2.kl.), S.Lagzdiņa (3.kl.), R.Eihvalde (3.kl.), E.Dirbie (3.kl.), G.Lankups (4.kl.), K.Mazlevska (4.kl.), S.Pabērze (6.kl.) un E.Baltaviča (7.kl.). Kā jau visos konkursos, skolēnu sniegumu vērtēja žūrija – Vecpils kultūras un atpūtas centra vadītāja Inta Dreimane, Lieģu kultūras nama direktore Dzintra Cāle un Durbes amatierteātra režisore Inese Ceriņa. Uzkāpt uz skatuves un norunāt vienu dzejas un vienu prozas darbu kā izrādās nav tik vienkārši – uztraukums dara savu. Par to, kuriem skolēniem piešķirta ceļazīme uz novada konkursu, kurš notiks 2020.gada 10.martā Aizputes vidusskolā var apskatīt fotogrāfijā. Paldies skolotājām – S.Kalniņai, I.Vondai, I.Jonasei-Ķeķei, L.Holštromai un K.Kapiņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

                                     Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola
 

Dzimtās valodas dienas pasākums Rīgā.

    
      21.februārī Rīgā sveica konkursa-„Izstāsti man savu sapni” uzvarētājus Rīgas Latviešu biedrības namā pulcējās 275 skolēni un skolotāji no 55 skolām.  Katru gadu konkursa dalībnieku skaits palielinās.  Šogad iesūtīti 1234 radošie darbi no visas pasaules,693 no tiem ir literārie  darbi,541-zīmējums.
      Darbi iesūtīti arī no latviešu skolām ārzemēs: Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Losandželosas Latviešu skolas, Latviešu skolas Somijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Briseles Latviešu skolas, Vašingtonas ev. lut. draudzes latviešu pamatskolas, Aberdīnas Latviešu diasporas skolas, Diasporas skolas bērniem Aberdīnā ,,Dzintara akadēmija” un Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas.
      A.Kronvalda Durbes pamatskolas 7.klases skolniece Samanta Usova ,ieguva atzinību par savu gleznojumu kurā atainoja savu sapni un aprakstīja kāpēc viņai tas ir svarīgi.
      Samanta par pasākumu saka-„Rīgā bija forši!  Jauka uzņemšana un nebija garlaicīgi. Bija forši uzzināt citu stāstus un redzēt citu zīmējumus. Stāstus ko lasīja aktieri bija ļoti aizkustinoši klausīties. Apbalvošana bija raita un nebija jāgaida kamēr izsauks nākamo, dāvanā bija četras grāmatas, skaists auduma maisiņš un atzinība. Elzas Rozentāles un burvju mākslinieka uzstāšanās man arī patika. Viņus dzīvē nekad nebiju redzējusi ,tas bija kaut kas jauns un interesants man. Tā diena bija piedzīvojumu pilna un izdevusies!”
      Arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie darbi tiks iekļauti krājumā. Skolēnu radošo darbu sērijā izdotas jau trīspadsmit grāmatas.
      Paldies, Durbes domei par transportu un šoferim Oskaram Skrubim par braucieniem uz Rīgu!

Vizuālās mākslas skolotāja Inga Lankupa


Vizuālās mākslas konkursa "Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā" apbalvošanas pasākums Rīgā.

         Pirmdien 17.februārī kopā ar 6.klases skolnieci Beāti Eidiņu devāmies uz Rīgu, kur Satversmes tiesas namā notika 6.klašu skolēnu zīmējumu konkursa-„Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” un 9.un 12.klašu skolēnu domrakstu konkursa-‘’Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē  ietvertās pamattiesības?’’ laureātu apbalvošanas ceremonija. Dalībnieku bija ļoti daudz, pieteikušās 100 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Godalgas saņēma skolēni no 20 Latvijas skolām. Beātei šajā konkursā tika piešķirta atzinība no Latvijas mākslas akadēmijas par gleznojumu .
      Ceremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsverot to cik svarīga mums katram ir brīvība un reizē ar to mums ir  liela atbildība par sevi ,tuvajiem un savu valsti. Ar runām uzstājās arī citi tiesneši un pasākuma ciemiņi. Ļoti enerģisku un skaistu muzikālu priekšnesumu sniedza brāļi Grīnbergi spēlējot bungas un marimbu.
      Beātes domas par pasākumu-„Apbalvošanas pasākums man patika.Arī piedalīšanās konkursā bija interesanta. Izdomāt ko zīmēšu nebija grūti. Uzreiz zināju, ka gleznojumā iekļaušu karogu. Cilvēku pāris pie Latvijas karoga bija mana pirmā doma tādēļ to īstenoju. Uzzinot, ka ieguvu specbalvu, es jutos lepna. Uzvarētāju darbiņi bija ļoti skaisti .Bija gods būt apbalvojamo vidū.”

Vizuālās mākslas skolotāja Inga Lankupa
Foto:Toms Norde,Satvesmes tiesa.
14.februāris – Valentīndiena! 

     Sagaidot Valentīndienu skolā notika dažādi pasākumi. Skolēnu līdzpārvalde zālē iekārtoja foto stūrīti, kurā varēja nofotografēties, izmantojot dažādus aksesuārus. Mīļas vēstulītes saviem skolasbiedriem sūtījām Valentīndienas pastā. 5.-9.klašu skolēniem notika ekspress konkurss, kurā bija jāizpilda uzdevumi par un ap mīlestību. 2.- 4.klašu skolēniem pasākumu noorganizēja līdzpārvalde kopā ar projekta “Esi līderis” dalībniecēm. Skolēni darbojās 6 darbnīcās, kurās veica dažādus uzdevumus. Īpaši par sava tērpa noformēšanu bija piedomājuši trīs puiši – Markuss Lagzdiņš, Ervīns Boķis (2.kl.) un Aleksandrs Jānis Boķis (4.kl.). Pasākums noslēdzās ar jautrību un smiekliem spēlējot spēli “Kas ir manā drēbju maisā?”.
Fotogalerija ►

                                                  Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola


2.februāris  -  Sveču diena

Viss februāra mēnesis tiek dēvēts par Sveču mēnesi, jo parasti šajā mēnesī tikušas lietas sveces visa gada vajadzībām. Protams, sākotnēji tās pildījušas tikai apgaismošanas funkcijas. Ir ticējums, ka Sveču dienā lietās sveces degušas visgaišāk un ilgāk. Sveču lējējiem bija jāstrādā ar priecīgu prātu, jo dusmīgu darinātāju sveces dega sprakšķot un ar tumšu liesmu. Tātad – Sveču diena bijusi gaidīta kā jauka gaismas diena, kā svētki. Par godu sveču dienai nesām rādīt cik dažādas sveces ir mūsu mājās!

                                    Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola

Fotogalerija ►

 

Atklātais matemātikas un fizikas konkurss

   

      Š.g.  22.janvārī  Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 8.klases komanda (Laura Rosfita Grintāle, Renārs Grīnbergs, Dāniels Dāvidsons, Daniels Lankups) devās uz atklāto fizikas un matemātikas konkursu Aizputē. Jauniešiem bija jāsagatavo mājas darbs – eksperiments fizikā un jādemonstrē pārējām komandām. Tāpat bija jāparāda savas zināšanas matemātikā,  fizikā un jāprot izveidot telpisku figūru ar vismaz trijiem pakāpieniem, kura aizņemtu vislielāko tilpumu.  Kamēr skolotāji apkopoja rezultātus, skolēniem bija iespēja vērot un piedalīties FIZMIX eksperimentos. Deviņu skolu konkurencē ieguvām 3.vietu.

Sk. Žanna Kļava


 

Konkurss “Mana zeme skaistā”!
 

        Noslēdzies nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” īstenotais projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. - 12.klasei, kuri tika iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem. Vairāk informācija par projektu www.manazemeskaista.lv

 

            Šajā mācību gadā no mūsu skolas konkursā piedalījās 92 skolēni. Fotogrāfijas tika ievietotas interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur par tām varēja nobalsot. No darbiem, kuri saņēma lielāko balsu skaistu izgatavoja foto gleznas. Lai izgatavotu skolēnu darbu foto gleznas tiek piesaistīti vietējie uzņēmēji.  ZS “LIEPIŅAS,” SIA “ĀBOLĪTIS” un “ARNOVIKA” finansiāli atbalstīja šo darbu izgatavošanu: 1.vieta – Līva Loreta Buce (6.kl. – 72 balsis), 2.vieta – Evelīne Bļizņeca (5.kl. - 69), 3.vieta – Karlīna Savika (6.kl. - 37), Melita Semjonova (6.kl. - 36),  Marta Brikmane (4.kl. - 31), Ailinda Geruļska (8.kl. - 28), Miks Hartovičs (5.kl. - 21), Gints Pēka (5.kl.-19), Roberts Žvinklis (7.kl.-19). Annikas Vītoliņas (6.kl. - 22) foto gleznas izgatavošanu atbalstīja  SIA “EG Service”.

                                    Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola


Latvijas skolu indekss liecina - audzēkņu interese par datorzinātnēm visaktīvāk tiek veicināta reģionu skolās

      25. janvārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolā norisinājās starptautiskā algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s fināls. Ņemot vērā Latvijas skolu augsto aktivitāti šajā konkursā, tā organizētājs Latvijā - Visma jau otro gadu apkopojis Latvijas skolu indeksu, kas atspoguļo spēcīgākās un aktīvākās skolas, kuras veicina audzēkņu interesi par datorzinātnēm un iepazīstina ar algoritmiskās domāšanas principiem.
      Konkurss Bebr[a]s Latvijā norisinājās jau trešo gadu un tendence ir nemainīga - ik gadu dalībai piesakās aizvien vairāk skolu un skolēnu. Bebr[a]s 2019 dalībai pieteicās vēl nebijis skaits dalībnieku - 19 550 skolēnu no 331 Latvijas skolas, turklāt 68% dalībnieku pārstāvēja reģionu skolas. Tieši šī aizvien augošā interese starptautiskā konkursa organizētājam Latvijā - IT uzņēmumu grupai Visma deva impulsu veidot kopējo Latvijas skolu indeksu. Tas vienkopus atspoguļo 100 Latvijas aktīvākās skolas, kuras veicina savu audzēkņu interesi par informātiku un iegulda papildu darbu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanā.
      Apkopojot šā gada rezultātus, aktīvāko skolu pieciniekā pirmo vietu ieņem skolas, kuras uz dalību konkursā motivējušas vairāk nekā 90 % audzēkņu 5.-12.klašu grupā. Godpilno pirmo vietu ieņem Silenes pamatskola (Bebr[a]s konkursā piedalījās 100 % audzēkņu). Tai uz papēžiem min RTU Inženierzinātņu vidusskola (97 %), Krotes Kronvalda Ata pamatskola (95 %), V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (93 %) un Ata Kronvalda Durbes pamatskola (92 %). Kopumā visaktīvākās bijušas Pierīgas skolas, tādejādi pirmajā vietā aktivitātes ziņā izvirzot Rīgas reģionu, kuram secīgi seko Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģionu skolas. Jāuzsver, ka visas Latvijas skolu indeksā iekļautās skolas konkursā Bebr[a]s mudinājušas piedalīties vismaz 40 % savu skolēnu.

                                                                        www.e-klase.lv


Ar mūziku sirdī!

      Šogad Ata Kronvalda Durbes pamatskolas muzicējošo skolēnu koncerts izskanēja „pēcsvētku” laikā, bet ne „pēcsvētku” noskaņā! Domāju, ka visi klausītāji ( un ne mazāk paši dalībnieki) pēc koncerta mājupceļā  janvāra tumsu nemanīja, jo  - patiesi bija gaiši!
      Nevar nepiekrist šai tik senajai grieķu domātāja Platona atziņai, ka „...mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu; mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo...To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu”.
     Prieks, ka Durbes skolā ir  iespēja apgūt skaisto muzicēšanas mākslu! Atskaites koncertā to varējām redzēt, dzirdēt, baudīt, izdzīvot ....gan izteiksmīgā bungu rīboņā (kas to būtu gaidījis no teju klusākā puiša visā skolā!), flautu vieglajās skaņās (duetā tik skaisti!) ....Laimīgie ģitāristi, kas laipni aicina savā zvaigžņu pulkā ( lūk, arī skolotāja Žanna  kautrīgi smaidīgā piedziedājumā!) ...Sirsnīgi dziedāja paši mazākie, enerģiski „timbakoja- taibakoja” meiteņu trio, māsas Ance un Lauma – kā vienmēr, meistarīgi!... Klavierspēlētāji varēja  arī četrrocīgi! Dažam mazajam klasikas cienītājam no grūtuma asara gan nobira, bet tas nekas, jo blakus skolotājs, kurš zina, ka labais ceļš nekad nav viegli ejams!
      Un protams, protams – „kas būtu audzēkņi bez saviem skolotājiem”? Neskatoties uz viņu cenšanos iepazīstināt un pastāstīt par sevi, mums – klausītājiem, skatītājiem – bija skaidrs tāpat, jo to noslēpt nevarēja – šie cilvēki mīl mūziku un mīl savu darbu….
       Par pēdējo priekšnesumu? Nē, ne vārda! Nāciet citreiz un ieraugiet paši!
       Paldies par MŪZIKU (visiem radītājiem – ne tikai tiem, kas koncertē, bet arī neredzamajiem, kas atbalsta , rūpējas, uztur!)!

 

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas psiholoģe Laima Kārkliņa (arī mūzikas programmas audzēknes Sniedzes mamma)
Muzicē savam un citu priekam!

16.janvāra vakarā Durbes kultūras namā izskanēja Ata Kronvalda Durbes pamatskolas mūzikas programmu audzēkņu un skolotāju koncerts. 
Bet sestdien – 18.janvārī skolēni un skolotāji devās uz Dunalku, lai piedalītos pasākumā, kas bija veltīts Andreja Spāģa 200 gadu jubilejai.
Paldies skolotājiem – Madarai Ivanei, Sanitai Kārkliņai, Kristīnei Innei, Sanitai Bovtonai, Artūram Jankauskim, Edgaram Jānim Kārkliņam par skolēnu sagatavošanu un  kopīgo muzicēšanu.


 

(koncerta fotogalerija...)

( Par pasākumu Dunalkā lasīt šeit... )

                                                       Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola


Slidas – kultūrā un sportā

        
2020. gada 4. janvāra agrā rītā  Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 5. un 6. klases skolēni devās uz Rīgu, lai iepazītos ar Nacionālā teātra arhitektūru un noskatītos Mērijas Meipsas-Dodžas pasaku “Sudraba slidas”, kuru iestudēja režisors Edmunds Freibergs. Apmeklējām hokeja spēli arēnā ”Rīga”, kurai  gatavojāmies jau iepriekš, veidojot fanu atribūtus.
Bērnu atziņas: “Teātra zāle izskatījās ļoti grezna”, “Biju pa tiešām izbrīnīta, ka aktieri slidoja pa skatuvi”, “ Daudz aktieri bija atpazīstami no dažādiem latviešu seriāliem”, “Teātris bija interesants, vienīgi nepatika, ka daudz dziedāja”.
Pēc teātra izrādes devāmies uz arēnu “Rīga”, lai skatītos un justu līdz hokeja spēlei DINAM0 Rīga pret  BARYS Nur-Sultan.
Bērnu atziņas: “ Es biju priecīgs, jo DINAMO iemeta vārtus”, “Man patika, ka manu klasi rādīja TV”, “ Man patika, ka mūsu klases bieži rādīja “kubā””, “DINAMO uzvarēja, tāpēc diena bija izdevusies”.
Mājupceļā devāmies ar labu noskaņojumu un dziesmām.
Liels paldies Emīla Roņa mammai par zīmētajiem plakātiem un  Durbes novada pašvaldībai par atbalstu.

5.,6.kl. un audzinātājas


 

 


foto no koncerta skatīt šeit...
 

11.decembrī profesionālās ievirzes mūzikas programmu audzēkņi – Sniedze Kārkliņa, Kristīne Mazlevska, Līva Loreta Buce, Rūta Eihvalde, Adriana Mia Saulīte, Rūdofs Salna, Keita Denija Šperberga, Evelīna Bļizņeca, Sanija Džeriņa sniedza koncertu Durbes novada senioru Ziemassvētku pasākumā Lieģu kultūras namā. Skolēnus sagatavoja skolotāji – Sanita Kārkliņa, Madara Ivane, Kristīne Inne, Artūrs Jankausks.