top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

                         
                                                                 

                                   Valentīndiena 2021

 
            14.februāris  - Svētā Valentīna diena daudzās valstīs ir mīlestības svētki. Šogad skolēni tika aicināti svinēt Mīlestības svētkus savās ģimenēs – iekārtot Valentīndienas stūrīti, saģērbties atbilstoši svētkiem, pagatavot mīļāko Valentīndienas ēdienu, izgatavot apsveikumu saviem mīļajiem un sacerēt dzejoli, kur dzejoļa rindiņas sākas ar vārda Valentīns burtiem. Darbiņus var apskatīt portālā durbe.lv. Paldies par radošo pieeju latviešu valodas skolotājai Kristīnei Kapiņai, kura dotos uzdevumus sasaistīja ar literatūras stundu.  Skolēni  rakstīja vēstules un apsveikumus Annas Brigaderes pasaku lugas „Sprīdītis” varoņiem. Paldies visiem par dalību. Lai arī kādi laiki – svētki ir jāsvin!

                                                                                   Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola
                                                                                                                             (Fotogaleriju skatīt šeit...)


      Noslēdzies Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

 
              “Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6.klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” tika iesūtīti 239 zīmējumi, 9.klašu domrakstu konkursā “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolas biedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” tika iesūtīti 39 domraksti, bet 12.klašu domrakstu konkursā “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” tika iesūtīti 39 domraksti. Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.” Zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” atzinības rakstu saņēma arī mūsu skolas 6.klases skolniece Gerda Marija Linde, bet žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas specbalvu saņēma - 6.klases skolniece Evelīna Bļizņeca. Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēji un viņu pedagogi tika aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju attālināti šā gada 15.februārī.

                                                                                         Vizuālās mākslas skolotāja - Inga Lankupa
                                                                                    (Fotogaleriju skatīt šeit...)

                                                                                                          Februāris - SVEČU MĒNESIS!Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena.  Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par sveču mēnesi. Tam par godu - SVEČU PARĀDE!
                                                                     (Video skatīt šeit...)

 


                                                                                             Mācību sasniegumi pirmajā semestrī
 

                 2020./2021.mācību gada pirmo semestri atcerēsimies kā ļoti daudzveidīgu – mācības klātienē un attālināti, pa grupām un klasēm, klašu telpu maiņa, dažādi ierobežojumi. Lai vai kā, semestra noslēgumā čaklākie un centīgākie skolēni saņēma atzinības. 1.-3.klašu skolēni tradicionāli saņēma „Sprīdīša” goda rakstus, bet 4.-9.klašu skolēni -„Zelta” un „Sudraba” liecības. Pirmo semestri klātienē pabeidza 1.- 4.klašu skolēni, pārējie semestri noslēdza attālināti.
„Sprīdīša” goda rakstus saņēma:
1.a klasē – Kristīne Fina, Gabriels Eduards Holštroms, Estere Ruperte.
1.b klasē - Marta Pulkstene, Markus Dirbie, Ance Luīze Buce, Dārta Daškevica.
2.klasē - Henrijs Rolands Veits, Dāvis Stasis.
3.klasē – Ģirts Kristians Ansons, Marta Estere Hartmane
„Zelta” liecības saņēma –Kristīne Mazlevska (5.kl.),  Līva Loreta Buce (7.kl.), Melita Semjonova (7.kl.).
„Sudraba” liecības saņēma – Didzis Eidiņš (4.kl.), Emma Dirbie (4.kl.) Evelīna Bļizņeca (6.kl.), Madara Gaule (6.kl.), Gerda Marija Linde (6.kl.), Valters Stasis (6.kl.), Samanta Usova (8.kl.), Sniedze Kārkliņa (8.kl.), Sanija Džeriņa (9.kl.), Laura Rosvita Grintāle (9.kl.).
                         Lai visiem izturība un veselība otrajā semestrī!
                                                                                    Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola
                                                                     (Fotogaleriju skatīt šeit...)
                                                                                           Ziemas prieks


                      11.janvāra rītā uzsniga balts un pūkains sniegs. Kad mūsu skolas tehniskās darbinieces Inese Pabērze, Ilze Rubanovska, Karīna Mazure, Gunita Lankute un medmāsa Sanita Gudermane bija attīrījušas celiņus, kuri ved uz skolu, tad izveidoja sniegavīru ģimeni. Un sniegavīru saime sveicināja mazos pirmsskolniekus, viņu vecākus, skolotājus un ikvienu garāmgājēju. Paldies par ziemas prieku!

                                                                                                             Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola
                                                                                                      (Fotogaleriju skatīt šeit...)

 

 

 

                                                                                   Pasaku grāmata


    „Šajā izdevumā ir iekļauti 2018.gada nogalē notikuša pasaku konkursa uzvarētāju darbi.Redakcijai savu pasaku un zīmējumu varēja iesūtīt ikviens-gan pieaugušais, gan bērni.Publicēšanai tika izvēlēti labākie darbi-tādi kas atbilda šīs sērijas grāmatu radīšanas idejai un izsludinātajiem atlases kritērijiem: lai būtu noderīgi,interesanti,pamācoši un kaut kas iepriekš nelasīts.Konkurss pierādīja, ka arī mūsu laika bērnu vidū ir daudz talantīgu rakstnieku un mākslinieku,kuriem ne tikai patīk lasīt pasakas ,bet kuri arī spēj tās radīt paši.”Tā par izdoto pasaku grāmatu-„Jauks un Mīlīte”,raksta konkursa organizētāji. Arī mēs ar Elīzi Dunaisku pirms diviem gadiem nolēmām piedalīties šajā konkursā. Elīza cītīgi zīmēja ilustrācijas un rakstīja pasaku savā brīvajā laikā vizuālās mākslas pulciņā.Tapa pasaka-„Ķaķis Detektīvs”,kas iekļauta šajā grāmatā. Elīzai par lielu prieku, Ziemassvētkos pasaku grāmatu uzdāvināja konkursa veidotāji. Jauka pieredze un gandarījums par ilgi gaidīto rezultātu! Paldies Elīzas vecākiem par sadarbošanos!
                                                                                                                                          Vizuālās mākslas skolotāja Inga Lankupa


                                                                                                                     


                                                                                                                                    
Skolēnu darbi

      Katru gadu Ziemassvētkos aktu zāles sienas rotā skolēnu skaisti sagleznotie un sazīmētie radošie darbi. Skolas bibliotēkā tika iekārtots stūrītis ar mājturības stundās čakli sameistarotajiem darbiem. Vēlos padalīties ar mazu kripatiņu no tā kas izdevies bērniem un priecē skatītājus. Attēlos redzamas 9.klases meiteņu tamborētās sedziņas, 8.klases meitenēm pēc programmas bija jāiepazīst aušanas tehnika-auda audenes – grāmatzīmes. Savukārt 6.klases meitenes iemācījās balto darbu izšuvumu dūrienu veidus, kurus noformēja paraugos. Glīti izšūtiem adatu spilventiņiem priecē 5.klases meitenes. Pēc jaunās kompetencēs balstītās mācību programmas visa 4.klase vingrināja rokas mācoties tamborēšanas pamatus. Izdevās satamborēt dažādas krāsainas bumbiņas. Vēl attēlos redzami vizuālā pulciņa dalībnieku darbi.
                                                                                                          Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja Inga Lankupa
                                                                                                                        (Fotogaleriju skatīt  šeit...)

                                                   
                                        Latvijas skolas soma

            

      Arī šajā mācību gadā turpinās programma „Latvijas skolas soma”. Tās mērķis ir nodrošināt katram skolēnam iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises, izzināt  Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Programma ir cieši saistīta ar skolā apgūstamo izglītības programmu.
               5.klases skolēni septembrī projekta ietvaros devās uz keramikas darbnīcu „Virzas” Virgas pagastā, kur tikās ar keramiķi Kristīni Cukuru. Skolēni uzzināja par māla daudzveidību, tā īpašībām un pārvērtībām darba procesā.  Katram bija iespēja praktiski darboties un izgatavot savu māla trauku. Skolēni un audzinātāja atzina: „Mums pasākums patika  - kādam vairāk, kādam mazāk, bet tas bija gan izglītojošs, gan patīkams rokām,  gan relaksējošs prātam.”
                Oktobrī 6.- 9.klašu skolēni apmeklēja koncertzāli „Lielais Dzintars” , kur noskatījās muzikālu uzvedumu „Bahs. Joprojam nepārspēts”.  Tas bija stāsts, kurš iepazīstināja jauno paaudzi ar nepārspēto komponistu viņa mūzikā, laikmetīgajā dejā, saistošos videomateriālos un stāstos. Izrādē redzētais un dzirdētais ir saistāms ar tādiem mācību priekšmetiem kā mūzika, vizuālā māksla, datorika, vēsture, literatūra, valodas, kā arī ar karjeras izglītību.
                   1.- 4.klašu skolēni decembrī noskatīsies digitālu izrādi „MISIJA: ZEME” tiešsaistes platformā „Zoom”. Izrādē tiek sapludināta zinātne ar fantāzijas pasauli, tā rosina radoši un atbildīgi domāt par vidi, kurā dzīvojam.

                                                                                                                    Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola


                     

                                                                        Saldā dāvana pirmklasniekiem


          Pirmklasniekiem šogad notika Eiropas medus stunda, kurā skolēni noskatījās izglītojošu filmiņu par bitēm un medus iegūšanu. Latvijas Biškopības biedrība (LBB) jau 7.gadu iesaistījusies Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” un šogad LBB ir sagatavojusi mazu dāvaniņu pirmklasniekiem. Tā sastāv no rapšu, dažādu ziedu un meža medus paraudziņiem un informatīvi izglītojoša magnētiņa. Pēc medus degustēšanas skolēniem kopā ar vecākiem bija iespēja izteikt savu viedokli par to, kurš medus garšoja vislabāk, nobalsojot interneta vidē.

                                                                                                                   Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola
                                                                                                            (Fotogaleriju skatīt šeit...)

                                                                                Putras diena un Labie Darbi

               10.oktobris  ir Starptautiskā Putras diena, un oktobris tradicionāli tiek pasludināts par Putras mēnesi. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusi no uztura jāveido graudaugu produktiem. Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, Latvijā jau astoto gadu tiek organizēts projekts Putras programma skolās. Skolēniem notika “Putras stunda”, kurā noskatījās izglītojošu prezentāciju “Auzās ir spēks!”, veica uzdevumus par un ap putru, degustēja divu veidu putras. Skolēni atzina – putras ir gardas un veselīgas, viegli pagatavojamas un iekļaujamas ikdienas ēdienkartē! Šogad organizatori aicināja Putras programmu saistīt ar Labiem Darbiem. Mēs darījām dažādus labus darbus – iepriecinājām kādu sievieti, aiznesot viņai dāvaniņas, vācām nolietoto elektrotehniku, gatavojām apsveikuma kartiņas klasesbiedriem, pārsteidzām skolotājus Skolotāju dienā, nosūtījām video sveicienu PII “Ābolītis” grupiņai, aizsūtījām pārsteigumu pakas uz pansionātu “Iļģi,” izgatavojām atstarotājus jaunāko klašu skolēniem, uzraka mazdārziņu, nodeva asinis. Mūsu lielais, kopīgais labais darbs, lai sagādātu prieku līdzcilvēkiem Ziemassvētkos,  ir sadarbībā ar kristīgo labdarības organizāciju “Tabitas sirds”. Skolēni, vecāki, skolotāji un darbinieki iesaistās akcijā, ziedojot higiēnas piederumus dažāda vecuma cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Akcija turpināsies līdz 1.decembrim, kad visu saziedoto nodosim tālāk.

                                                                                                                            Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola
                                                                                                                                              (Fotogaleriju skatīt šeit...)

                     

                       

                                                  “Tava veselība Tavās rokās”

14.oktobrī 5.– 7.klasēm notika SPKC organizētas bezmaksas nodarbības pusaudžiem par roku higiēnu. Lektores skolēniem viegli uztveramā un interaktīvā veidā pastāstīja kādas ir sekas, ja neievēro roku higiēnu. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās un atbildēja uz dažādiem jautājumiem. Kopīgi tika apgūta pareiza roku mazgāšanas tehnika. Tika veikts eksperiments, kas uzskatāmi parādīja, kādas paliek rokas pēc netīru rokturu aiztikšanas un cik tīras tās kļūst, ja rokas mazgā tikai ar ūdeni vai mazgā ar ziepēm. Visi pasākuma dalībnieki saņēma informatīvo materiālu  par roku mazgāšanas nozīmi “Tava veselība Tavās rokās!”,bet skolotāji – metodisko materiālu darbam ar skolēniem par roku higiēnas ievērošanu.

                                                                 Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola
                                                                                                                             (Fotogaleriju skatīt šeit...)


 

                                                     Skolotāju dienā  -  uz Alšvangu

 

                    2.oktobra pusdienlaikā Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolotāji, PII “Ābolītis” skolotājas un pensionētie skolotāji devās svētku ekskursijā uz vēsturisko suitu centru Alsungu, senāk – Alšvangu. Mūsu ekskursija sākās pie senās 14.gadsimta Alsungas pils ordeņa mūriem. Pils ir viena no retajām viduslaiku pilīm Latvijā, kas daļēji saglabājusies līdz mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Klausoties gides atraktīvajā stāstījumā apskatījām dažādās muzeja ekspozīcijas. Pēc tam devāmies uz Alsungas Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcu. Tā ir viena no trijām vēsturiskā Suitu novada baznīcām, suitu kultūrtelpas sastāvdaļa, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Tālāk mūsu ceļš veda uz vietu, kas apceļojot Suitu novadu noteikti ir jāapmeklē gida pavadībā – Alsungas muzeju. Muzejā apskatāma suitu dzīvojamā istaba un virtuve, katoļu priesteru liturģiskie tērpi, izstāžu zālē mainīgās izstādes un etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” veidošanās vēsture un šodiena. Visi labi zin “Suitu sievas”, bet mums bija iespēja klausīties “Suitu vīru” dziedāšanu, interesantos stāstus un dūdu spēli. Ekskursijas noslēgumā bijām “Spēlmaņu krogā”. Tur mūs sagaidīja viena no suitu saimniecēm, kura vadīja meistarklasi sklandraušu cepšanā un ķiļķenu gatavošanā. Suminājām arī mūsu kolēģes – Evitu Gauli un Laimu Kārkliņu darba svētkos. Paldies Durbes novada priekšsēdētājam Ojāram Petrēvicam un Andrejam Radzevičam par atbalstu un kopā būšanu!

                                                                                                                            Direktores vietniece audzināšanas jomā Inita Ozola

                                                                                     (Fotogaleriju skatīt šeit...)

                                     


Akcija „Štepseles ceļojums”

 

                             SIA “Liepājas RAS” organizētajā nolietoto elektroiekārtu vākšanas konkursā “Štepseles ceļojums” piedalījās arī Durbes pamatskolas skolēnu ģimenes. Piedaloties šādās akcijās mums ir iespēja atbrīvot savu dzīves telpu no nevajadzīgām un savu laiku nokalpojušām lietām. Akcijas laikā tika savākti nolietoti televizori, ledusskapju, veļas mašīnas, gludekļi, gāzes plītis, datori, monitori, printeri, cepeškrāsnis, radio aparāti, mūzikas centri, ūdens sūkņi, galda un griestu lampas, tējkannas, mikseri, putekļsūcēji, tvaika nosūcēji, elektriskie sildītāji, blenderi, lādētāji, dekoderi, modēmi, pagarinātāji, ūdens boileri un vēl dažādas elektroierīces. Akcijā piedalījās skolēnu ģimenes, skolotāji un skolas darbinieki un pensionētie skolotāji un darbinieki – Estere Rebeka Rozenberga, Marta Pulkstene, Gustavs Lagzdiņš, Samanta Lagzdiņa, Gatis Pēka, Gints Pēka, Adriana Mia Saulīte, Madara Gaule, Ģirts Kristians Ansons, Elans Ansons, Kārlis Gustavs Šķuburs, Līva Grēta Šķubure, Karīna Mazure, Ingrīda Vonda, Kristīne Bruzule, Alise Ansone, Antonija Bitenbindere, Velta un Augusts Valdmaņi.
                                  Paldies par atsaucību un ieinteresētību!

                                                                                                                                                          Akcijas koordinatore skolotāja Līga Rozenšteina

                                                                                                  (Fotogaleriju skatīt šeit...)
Skolēnu sasniegumi Latvijas un starptautiska mēroga vizuālās mākslas konkursos


                                 Limbažu novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļa paziņoja priecīgu notikumu, ka veiksmīgi ir noslēdzies Latvijas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas darbu konkurss “Friča Bārdas dzejas gleznas“.Vizuālās mākslas konkursam “Friča Bārdas dzejas gleznas” saņemti 467 darbi.To autori pārstāvēja 59 izglītības iestādes arī mūsu A.Kronvalda Durbes pamatskola šajā skaitā.Pavisam ilustrēti 94 Friča Bārdas dzejoļi. Populārākais dzejolis – “Rasas princesīte” bija ilustrēts 51 darbā,otrajā vietā atstājot dzejoli “Lietus vīriņš”.Vislielākā konkurence ar 221darbu bija vecuma grupā 9 -12 gadi.Šajā vecuma grupā Kristīne Mazlevska(5.kl.)ieguva augsto 2.vietu(ilustrēja dzejoli-‘’Klusā.”)
                                Un otrs veiksmīgi pārstāvēts konkurs Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas rīkotais,jau trešais novadnieka latviešu mākslinieka Ģ. Eliasa daudzpusīgajiem mākslas stiliem un žanriem veltītais vizuālās mākslas konkurss "Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu:”Lauku sadzīves aina”.Konkursam kopā tika pieteikti 1087darbi,kategorijās:Gleznošana-687darbi, Datorgrafika 57 darbi, Fotogrāfija 39 darbi,,Grafika 304 darbi starp kuriem mūsu A.Kronvalda Durbes pamatskolas skolnieces- Adriana Mia Saulīte (4.kl).ieguva  atzinību un Melita Semjonova (7.kl.) - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores Līgas Lonertes simpātiju balvu.Konkursa svinīgais pasākums un apbalvošana plānota 29.oktobrī.
                              Paldies skolniecēm par ieguldīto darbu skaistos darbus veicot un vecākiem par atbalstu.Lai arī turpmāk Jūs pavada darbotiesprieks un vēlme iemācīties ko jaunu!
                                                                                                                                                                                                 Vizuālās māksla skolotāja Inga Lankupa
                                                                                                    (Fotogaleriju skatīt šeit...)