top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību trešo izsoli par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Skolas iela 12-24, Durbe, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod trešajai izsolei nekustamo īpašumu Skolas iela 12-24, Durbe, Durbes novads, kadastra Nr.6407 900 0066, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 30,4 m2, kas sastāda 304/9320 domājās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6407 001 0120 001) un funkcionāli saistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6407 001 0120), īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2019.gada 20.novembrī plkst.1000 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 1 594,81 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 100,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – 1 (viena) gada laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 19.novembra plkst.1600 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums EUR 159,48 līdz 2019.gada 19.novembra plkst.1600 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Skolas iela 12-24, Durbe, izsole”.

Izsoles noteikumi   
Pieteikuma veidlapa   
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību