top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību otro izsoli par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Skolas iela 2-11, Durbe, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod otrajai izsolei nekustamo īpašumu Skolas iela 2-11, Durbe, Durbes novads, kadastra Nr.64079000073, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 44,6 m2, kas sastāda 432/3825 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 64070010092001, būves ar kadastra apzīmējumu 64070010092002, būves ar kadastra apzīmējumu 64070010092003 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64070010092, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst.1020 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 1 800,00 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 25,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – tūlītējs norēķins vai ar atlikto maksājumu (nomaksa) ar termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 10.augusta plkst.1700 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 180,00 līdz 2020.gada 10.augusta plkst.1700 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Skolas iela 2-11, Durbe, izsole”.


Izsoles noteikumi   ►

Pieteikums   ►
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) KAPU SVĒTKI DURBES NOVADĀ
     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību