top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ata Kronvalda Durbes vidusskolas
Skolas  padomes sēdes protokoli


Ata Kronvalda Durbes vidusskolas
24.01.2017.Skolas  padomes sēdes lēmumi
 
 1.      Apstiprināt Skolas padomes reglamentu.
2.      Apstiprināt Skolas padomes darba plānu.

Durbē

Ata Kronvalda Durbes vidusskolas vecāku padome 07.12.2016.
 
Darba kārtībā
 1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.
 2. Skolas statusa maiņa.
 3. Skolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam.
 4. Direktores atskaite par paveikto 2015./2016.m.g.
 
 
Sēdes lēmumi
 1. Atbalsta Ata Kronvalda Durbes vidusskolas statusa   maiņu  uz Ata Kronvalda Durbes pamatskolu.
       2. Skolas padomes priekšsēdētāja  amatā ievēlēja Santu Buciku.

Durbē

Sapulce notiek: 2016.gada 13.aprīlī
Nolemj:


1. 1. 2.klasei stundu sarakstā iekļaut glītrakstīšanu.
 
2. Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu1.-9.klasei  sarakstu 2016./2017.māc.gadam.
 
3. Apstiprināt zinātniski pētniecisko darbu  izstrādi 8.klasē. ZPD neizstrādāšanas gadījumā noteikt darba izstrādi pagarinātajā mācību gadā.
 


 

Durbē
 
 
Sapulce notiek 2015.gada 3.septembrī
 
Sapulci protokolē:  lietvede Līga Gūtmane
 
Sapulcē piedalās vecāki: Pārsla Stiebriņa,  Valda Skrube, Laima Kārkliņa, Maija Pēka, Kristīne Žīgure, Iveta Buce, skolas vadība : direktore Kristīne Bruzule, direktora vietniece Ineta Untule.
 
 
 
Darba kārtībā:
      1. Atskaite par 9.klases skolēnu sekmēm valsts pārbaudes darbos un turpmākajām gaitām.
      2. Skolas budžets.                                                                  
      3. Dažādi jautājumi   
            4. Plānotais 2016.gadā
 
 
Nolemj:
 
1. Noskaidrot, vai ir iespēja skolā iegūt velosipēdista vadītāja apliecību.
 
2. Sagatavot un nosūtīt pašvaldībai vēstuli par nepieciešamajiem remontiem skolā un skolas apkārtnē 2016.gadā.
 
3. 2016.gada maijā neapbalvot skolēnus, kuriem nav piezīmju dienasgrāmatā.
 

 

 Durbē
 
 
Sēde notiek 2014.gada 22.septembrī
 
Lēmumi:
 

 1. Mācību ekskursijas bijušā rajona robežās: transports un apskates objekti – sedz pašvaldība; ārpus rajona: transports- sedz pašvaldība, bet apskates objekti, ēšana – vecāku līdzfinansējums.
 2. Mācību grāmatas obligāti apvākot ( ar sev pieejamu materiālu). Pēc stundām skolas bibliotēkā iespēja grāmatas apvākot ar skolas dotu materiālu. Nozaudēšanas gadījumā  pērk vietā tādu pašu mācību grāmatu  vai līdzvērtīgu citu grāmatu.
 3. Mācību līdzekļus: klades, burtnīcas, zīmuļus vecāki pērk paši. Mājturības materiālus pērk paši: ja vēlas darbiņu nest uz mājām; ja strādā ar skolas doto materiālu- darbs paliek skolā.
 4. Obligāti rakstīt piezīmi dienasgrāmatā tiem skolēniem, kuriem nav līdzi mācību grāmata vai mācību līdzekļi.
 5. Skolas teritorijā ierīkot āra trenažierus ( lielākiem bērniem), stadionā- velotreku.
 6. Novada mājas lapā regulāri atjaunot informāciju par skolu.
 7. Vecākiem informācija par skolā notiekošo.

UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību