top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Ilmājas stacijas kazarmas”, Vecpils pagastā, Durbes novadā, kadastra Nr.6494 900 0013.
 
Izsoles sākumcena EUR 500.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 50.00.
Izsoles sākums – 29.05.2020., izsoles noslēgums – 29.06.2020. plkst.13.00.
 
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.
 
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.
 
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
 
Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

  

Durbes novada dome iznomā !
< informācija atjaunota 10.07.20. 15:44 >