top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada Sociālais dienests


Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju ar 09.11.2020.
Durbes novada pašvaldības Sociālais dienests klientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
 

Lūgums zvanīt
*  Dienesta vadītāja  Oksana Strēle                                     
28386015
 
*Jautājumos par darbu ar ģimenēm un bērniem
25708731 Silvija Borkus
Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina:

 
-  sociālo palīdzību;
 
-  sociālos pakalpojumus;
 
-  profesionālu sociālo darbu
 
 
Durbes novada sociālā dienesta vadītāja
Parka iela 2; Lieģi
Oksana Strēle 

tel.63498072
 
mob. 28386015
 
oksana.strele@durbe.lv

 
Apmeklētāju pieņemšana:
 
Sociālajā centrā  Lieģos Parka ielā 2
Trešdien    9.00- 15.00 
Ceturtdien  9.00- 12.00
 
Durbes pilsēta
 
Otrdienās 10.30-12.30 (pēc iepriekšējas vienošanās)
 
Dunalkā
 
Pirmdien 13.00- 18.00
 
Vecpilī
 
Otrdien 13.00- 16.00
 
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Parka ielā 2; Lieģi;
Ceturtdienās apmeklētājus pieņem Skolas ielā 3, Durbē
Silvija Borkus
tel.63498072
mob.25708731
silvija.borkus@durbe.lv 
 
Sociālais aprūpētājs
Parka ielā 2; Lieģi
Inta Benete
tel. 63498072
inta.benete@durbe.lv 
 

 

Nolikumi un saistošie noteikumi


DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
DURBES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS
STARPINSTITŪCIJU KOMISIJAS SOCIĀLAJAM RISKAM PAKĻAUTO BĒRNU UN JAUNIEŠU ATBALSTAM NOLIKUMS
Nr.4/2012 " Par personu aprūpi mājās Durbes novadā"  (KONSOLIDĒTS)
Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" (konsolidēts)
Nr.4/2018 "Par Durbes novada pašvaldības palīdzību audžu ģimenēm"
 Nr.16/2010 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību"
Nr.6/2012 " Par svētku pabalstiem Durbes novadā " (konsolidēts)
 " Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Durbes novadā

Visi pakalpojumu apraksti www.latvija.lv ir slēgti saskaņā ar VRAA  norādījumiem !

Sociālā dienesta pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums Apraksts

Iesniegums sociālajam dienestam

veidlapa
Iesniegums ienākumu izvērtēšanai veidlapa

Apbedīšanas pabalsts

www.latvija.lv 
Aprūpe mājās www.latvija.lv
Dzīvokļa pabalsts www.latvija.lv 
Ienākumu izvērtēšana trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai www.latvija.lv
Pabalsts krīzes situācijā www.latvija.lv 

A/S "Latvenergo" atbalsts daudzbērnu ģimenēm

lasīt informāciju

Atbalsts elektrības lietotājiem no 2016.gada 1.janvāra

lasīt informāciju


 

*****

 Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība

 

 

*****


Sāks darboties noziegumos cietušo atbalsta tālrunis 116006
 

No 2016.gada 1.janvāra cietušajiem un to tuviniekiem būs pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis “116006”, kas darbosies katru dienu no plkst.7.00 līdz 22.00, nodrošinot iespēju minētajām personām saņemt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kā arī informāciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem.
Atbalsta tālruņa darbību nodrošinās biedrība “Skalbes”, ar kuru Juridiskās palīdzības administrācija ir noslēgusi deleģēšanas līgumu. 


*****

 

 

Pabalstu veidi (LR MK  un pašvaldības noteiktie):

 
Dzīvokļa pabalsts;
 
Garantētā   iztikas līdzekļu minimuma nodrošināšanai (GMI);
 
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 
Pabalsts daļējai medicīnas pakalpojumu atmaksai;
 
Veselības aprūpes pabalsts;
 
Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs;
 
Apbedīšanas pabalsts;
 
Bērna piedzimšanas pabalsts.
 

 

 
 

Informācija par steidzamās medicīniskās palīdzības punktiem, dežūrārstiem, kā arī bezmaksas informatīvā tālruņa iespējām.

(Veselības ministrijas vēstule...)
(Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti...)
(Ārstniecības iestāžu saraksts, kurās pieejami dežūrārsti...)
 
 
 Veselības ekonomikas centrs un Veselības ministrija ir sagatavojusi informatīvo materiālu par iespēju iegādāties kompensējamos medikamentus lētāk, konsultējoties ar ārstu un farmaceitu.
Vairāk informācijas par šo tēmu atradīsiet arī www.vec.gov.lv  sadaļā "Ārstējies nepārmaksājot!" 

(ārstējies nepārmaksājot...)
Valsts ekonomikas centrs
 
 
 
Ar cieņu, 
 
Laura Lapiņa 
Veselības ekonomikas centra 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
tel.: 67501583 
www.vec.gov.
 

Veselības norēķinu centrs informē par ieteikumiem ceļotājiem!

 
Dodoties īslaicīgā ceļojumā
uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai uz Norvēģiju, Īslandi, Lihtenšteinu, Šveices Konfederāciju,
neaizmirstiet paņemt līdzi Eiropas veselības apdrošināšanas karti.
Latvijā Eiropas veselības apdrošināšanas karti bezmaksas izsniedz Veselības norēķinu centrs un karte ir derīga trīs gadus.
 
(informācija par Eiropas veselības apdrošināšanas karti.....)
(statistikas dati par EVAK.....)
(piesaki karti tiešsaistes režīmā : http://www.vnc.gov.lv/lat/es/LV_iedzivotajiem/formas/)
 

 

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība personām, kuras cietušas no vardarbības

Aizsardzība pret vardarbību

Lasīt informatīvo materiālu...


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību