top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 


Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Lieģos


 
2014.gada 21.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Madvila” par sporta laukumu izbūvi un teritorijas labiekārtošanu Lieģos, par līgumsummu 19695,79 Eur bez PVN. SIA „Madvila”, saskaņā ar SIA „IK Projekts” izstrādāto tehnisko projektu, līguma ietvaros izbūvēs vienu smilšu volejbola laukumu un vienu futbola laukumu, kā arī veiks teritorijas labiekārtošanas darbus. Būvuzraudzību veiks būvuzraugs Kaspars Ķinēns.
Projekta kopējās izmaksas ir 32460,20 EUR, kur Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 17665,03 EUR un 14795,17 EUR pašvaldības budžeta finansējums.
2013.gada 15.oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA „Intersports” par āra trenažieru iegādi un uzstādīšanu sporta laukumā, Lieģos, par līgumsummu 3343,51 Ls (4757,39 Eur) bez PVN.
Projekta kopējās izmaksas ir 32460,20 EUR, kur Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 17665,03 EUR un 14795,17 EUR pašvaldības budžeta finansējums.
Durbes novada dome 2013.gada 14.oktobrī saņēma apstiprinošu lēmumu Nr.02.6-11/13/3144 no Lauku atbalsta dienesta par atbalstu projekta Nr.13-02-LL09-L413201-000041 „Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Lieģos” realizācijai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde sporta laukumu būvniecība un sporta laukumu izbūve: kas ietver smilšu volejbola laukumu un futbola laukumu, kā arī āra trenažieru iegādi un uzstādīšanu. Lai nodrošinātu teritorijas sakoptību, vides pievilcību un piekļuvi jaunizbūvētajai teritorijai, tiks veikta arī teritorijas labiekārtošana.
Projekts plānots īstenot līdz 2014.gada 13.oktobrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 32460,20 EUR, kur Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 17665,03 EUR un 14795,17 EUR pašvaldības budžeta finansējums.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību