top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde – Durbes novada pašvaldības administratīvās un attīstības kapacitātes stiprinātājs

   

„NĀKOTNES PILSĒTAS SPĒLE”

Lieģu kultūras namā Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, šā gada 14.-15.decembrī (plkst. 9:00 – 16:30) notiks situācijas analīzes un ideju radīšanas - Nākotnes pilsētas spēle „Radoši risinājumi Durbes novada attīstībai”.
(lasīt vairāk...)

"JAUNIEŠU DISKUSIJA"

Fotogalerija no "Jauniešu diskusijas"
 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/083/023 ‘’Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde – Durbes novada pašvaldības administratīvās un attīstības kapacitātes stiprinātājs’’ ietvaros
 
2011.gada 10.decembrī plkst. 12.00 Durbes novada domes zālē
Durbes novada pašvaldība rīko ‘’Jauniešu diskusiju par pašvaldības attīstību un jauniešu interesēm.’’
 
 Diskusijā aicināti piedalīties Durbes novada pašvaldības jaunieši !!!!!!!!!!
 
Diskusijā vēl piedalīsies Durbes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrādātāji – SIA ‘’Metrum’’ pārstāvji, Durbes novada pašvaldības pārstāvji un jauniešu organizācijas ‘’NEXT’’ pārstāvis.


Durbes novada dome 2010.gada  21.decembrī noslēdza vienošanos Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/083/023 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) par projektu „Teritorijas attīstības dokumenta izstrāde – Durbes novada pašvaldības administratīvās un attīstības kapacitātes stiprinātājs”. 
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde, attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde un veikt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu. Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādē tiks iesaistīti arī pašvaldības iedzīvotāji rīkojot seminārus (sabiedriskās apspriešanas), semināru laikā plānots izdalīt materiālus, lai semināra dalībniekiem (darba grupai) rodas tiešs priekšstats par Durbes novada teritorijas esošo situāciju, semināra laikā tiks izdalīti arī materiāli par ekspertu izvirzītajiem mērķiem, vīzijām, prioritātēm, kas savukārt veicinās semināra dalībnieku iesaistīšanos savu mērķu, vīziju un prioritāšu izvirzīšanā, kā rezultātā tiks izvirzīti vienoti pašvaldības attīstības mērķi, vīzijas un prioritātes.
Projekts plānots īstenot līdz 2013.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 48312,60 Ls, kur Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100%.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību