top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Teritorijas labiekārtošana un ceļa rekonstrukcija2014.gada aprīlī tika pabeigti darbi pie autoceļa Līguta parka ceļa posma rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. Autoceļa rekonstrukciju veica SIA „AD Būve”, saskaņā ar A/S „VCI” izstrādāto tehnisko projektu „Teritorijas labiekārtošana un pašvaldības autoceļa „Līgutu parka ceļš” rekonstrukcija, Durbes pagasts, Durbes novads”, par līgumsummu 41509,79 Ls bez PVN. Tika veikta sāngrāvju rakšana, caurteku nomaiņa, atbilstoša ceļa pamatnes izbūve un nesošās segas izbūve no atbilstoša materiāla, kā arī tika veikti labiekārtošanas darbi pie ezera. Autoruzraudzību veica A/S „VCI” un būvuzraudzību veica būvuzraugs Kaspars Butkus.
Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta kopējās izmaksas 50447,00 Ls, kur Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 37215,00 Ls un 13232,00 Ls pašvaldības budžeta finansējums.
Durbes novada dome 2012.gada 12.oktobrī  saņēma apstiprinošu Lēmumu Nr.02.6/2-11/2668  no Lauka atbalsta dienesta par atbalstu projekta Nr.12-02-ZL14-Z401101-000005 „Teritorijas labiekārtošana un ceļa rekonstrukcija” realizācijai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: rekonstruēt Līgutu parka ceļu no Līguta parka estrādes līdz atpūtas vietai „Vīnrozes”, veicot atbilstošas pamatnes izbūvi, caurtekas izbūvi, ceļa profila izveidošanu, laukuma labiekārtošanu pie Durbes ezera; veikt tehniskā projekta izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību.
Projektu plānots īstenot līdz 2013.gada 31.augustam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 41350,00 Ls, kur Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums (EZF) ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.
   
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību