top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

www.visitdurbe.lv (atvērt...)

 


DURBE - LATVIJAS MAZĀKĀ PILSĒTA


Durbe ir Latvijas mazākā pilsēta. Pilsētas tiesības ieguva 1893.gadā. Pilsētas ģerbonis apstiprināts 1925. gadā un tajā uz tumši zila fona attēlota sudraba ābele ar septiņiem āboliem – pa vienam ābolam katrai 
nedēļas dienai. 20. gs. sākumā, pateicoties pilsētas pirmā domes priekšsēdētāja dārznieka Sīmaņa Klēvera ierosmei Durbe bija ievērojama ar saviem ābeļu dārziem. Arī tagad ar augļkopību nodarbojas vairākas novada saimniecības. 


 

 

          DURBES EZERS 

 

Durbes ezera platība ir 670 ha , vidējais dziļums 1,5 m.
Durbes ezers ir senlejas sprostezers, kas atrodas Durbes novadā. Dzidrs ūdens, taču ezers ir eitrofs, aizaugošs (ezerā pastiprināti aug ūdensaugi, ūdensrozes un aļģes). Gultni klāj 0,5 - 2,5 m biezs dūņu slānis.
Durbes ezerā ietek divas upes – Trumpe un Lāņupe.
No Durbes ezera iztek viena upe – Durbes upe.

 

Video

Atpūta pie Durbes ezera:Durbes ezers veido nozīmīgu ainavu Durbes novadā un Durbes ezers ir brīvi pieejams.

Durbes ezera ziemeļaustrumu teritorijas palienu pļavas ir iekļautas NATURA 2000 aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Dabas liegumā vērojamas dabisku pļavu ainavas, liela putnu un tauriņu sugu daudzveidība.
Ezera austrumu krastā atrodas Līgutu parks ar muižas ansambli. Labiekārtota peldvieta ar smilšainu pludmali, atpūtas vietu, tualeti un auto stāvvietu. Piemērota vieta laivu ielaišanai ezerā.
Durbes ezera rietumu krastā atrodas aptuveni 10 metrus augsts skatu tornis no kura paveras skats pāri ezeram. Skatu torni iespējams izmantot putnu vērošanai.
Pie skatu torņa izveidota labiekārtota atpūtas vieta ar auto stāvlaukumu, tualeti, galdiem un soliņiem. Piemērota vieta laivu ielaišanai ezerā. Atpūtas vieta piemērota personām ar kustības traucējumiem (tualete, viens no galdiem un lēzena ieeja ezerā).►Makšķerēšana ezerā (informācija par licencēm)


DURBES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA 


1651.gadā celtā baznīca ir vecākā celtne Durbē. Baznīcas interjers laika gaitā labi saglabājies:  altāris un kancele ar kokgriezumiem, 1609.gadā izgatavots iespaidīgs kroņlukturis, sens kristāmtrauks, māla grīdas flīzes, ērģeles.
Baznīca atrodas pašā pilsētas centrā un pie Durbes baznīcas ieejas durvīm atrodas tēlnieces Mirdzas Lukažas veidotais un dāvātais piemiņas akmens Durbes baznīcai. Plašāka informācija par baznīvu (atvērt...). 
Baznīcas iekštelpu apskati jāpiesaka pa tālr.28677141. 


 


DURBES MUZEJS 


Durbes muzejs atrodas atjaunotā bijušā doktorāta ēkā, Raiņa ielā 17. Še 1887.gadā dzimis pirmais neatkarīgās Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, kam ir lieli nopelni Latvijas neatkarības atzīšanā.
Muzejā ir arheoloģiski atradumi, slavenu durbenieku sarakstītās grāmatas, Durbes tautastērps, seni sadzīves priekšmeti, vēsturiskas fotogrāfijas.
Pie Durbes muzeja ārējās sienas ir uzstādīta piemiņas plāksne Z.A.Meierovicam. Piemiņas plāksne tika atklāta Meierovica 130 gadadienā. 
Muzeja vadītājs izved izzinošās un interesantās ekskursijās pa Durbi un Durbes baznīcu.


Kontaktinformācija:
Raiņa iela 17,Durbe

Muzeja vadītājs Reinis Bahs
e-pasts: muzejs@durbe.lv
t. 28677141 INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠA EKSPOZĪCIJA PAR DURBES EZERU


Durbes centrā-  Skolas ielā 3, pagasta pārvaldes ēkas  divās telpās ir izveidota unikāla ekspozīcija, kas sniedz plašu informāciju par Durbes ezera attīstību sākot no tā veidošanās ledus laikmetā līdz mūsdienām. Apskatāmas ezerā mītošo zivju mulāžas. Ar skārienjūtīga ekrāna palīdzību  interaktīvā veidā  iespējams  iepazīt ezera veidošanos , vēsturi ezera krastos,  eitrofikācijas iemeslus , zivju un dzīvnieku  un augu daudzveidību.  Salikt dažadu zivju sugu puzles, augu, gliemju un zivju noteicājā pārbaudīt savas zināšanas ikvienam interesentam. Iepriekš piesakoties, ir iespēja bērniem un skolēniem organizēt praktiskas nodarbības dažādu ezera augu un dzīvotņu izpētei  zem mikroskopa,tos projecējot uz ekrāna un nosakot to  pēc sugu noteicēja. 


Atbrauciet, Jūs uzzināsiet daudz interesanta par  Durbes ezera dzīvi!
Kontaktpersona : Santa Brāle t.29164833
 

 


DURBES PILSKALNS 

 


Livonijas ordeņa, vēlāk Kurzemes hercogistes nocietinājums un saimniecības pils Durbē. Durbes pils celta 14. gadsimtā. Pils kalpojusi svarīgā ceļa aizsardzībai, kas vedis no Prūsijas uz Livoniju.
Durbes ordeņa pils celta no laukakmeņiem Durbes senlejas austrumu malā, grūtāk aizsargājamajā dienvidu pusē bijis izrakts aizsarggrāvis, kas tagad aizbērts. Pils mūri sasniedza 1,5 metru Ziemeļu mūra iekšpusē bija iebūvēts 8,7 metrus plats dzīvojamais korpuss ar pagrabiem zem tā.
Pils gāja bojā Ziemeļu kara laikā un pēc tam nav atjaunota. Līdz mūsdienām saglabājušies divi fragmenti no nocietinājuma sienām.
No Durbes pilskalna paveras skaists skats uz Durbes ezeru. Pilskalns mūsdienās tiek izmantots kā jauka atpūtas, pastaigu un svētku svinēšanas vieta. Ap pilskalnu vijas pastaigu taka, pilskalnā atrodas soliņi un galdiņi pikniku organizēšanai.

 


DURBES KAUJA Durbes pilskalna pakājē atrodas piemiņas vietas 1260.gada Durbes kaujai. Šeit atrodas piemiņas akmens Žemaišu uzvarai pār krustnešiem Durbes kaujā 1260.gadā. Akmens atvests no Žemaitijas un uzstādīts Durbes kaujas 750.gadadienā. 

 


VECPILS SV.LAURENCIJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCAVecpils baznīca celta 1700.gadā no laukakmeņiem ar dakstiņu jumtu un vienu torni. Kokgriezumiem rotātie baznīcas iekārtas priekšmeti, kas tapuši ap tās celtniecības laiku un ir unikāli baroka mākslas darbi. Baznīcai blakus atrodas Vecpils pilskalns. 
Vecpils baznīcas apskati iespējams pieteikt zvanot t.26326253.


 


VECPILS PAGASTA NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRS Vecpils novadpētniecības centrā iespējams iepazīties un izzināt par Vecpils pagasta vēsturi, mājām, cilvēkiem, baznīcām, kolhoza un skolas laikus, apskatīt dažādas vēsturiskas lietas un darbarīkus, Vecpils tautastērpus.
Kopā ar centra vadītāju iespējams doties apskatīt dažādus dabas objektus, avotus, Elku kalnus, pilskalnu u.c.  Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Kontaktinformācija:
"Pagastnams" Vecpils
Vadītāja Dzintra Lāce
tālr.:26405200


 

AKTĪVĀ ATPŪTA


 

SKATU TORNIS PIE DURBES EZERA 

 

 

Skatu tornis atrodas pusotru kilometru no Rīgas-Liepājas šosejas un pie torņa iespējams piekļūt braucot pa Aistere ceļu (V1202). Uzbūvētais skatu tornis slejas 10 metru augstumā un no tā paveras plašs skats uz ezeru tā apkārtni un Durbes pilsētu. Blakus skatu tornim – auto stāvlaukums, tualete, trīs galdi un atkritumu urnas. Tualete un viens no galdiem piemērots personām ar kustības traucējumiem.

Durbes ezerā mīt daudzas un dažādas putnu sugas, tāpēc šis skatu tornis ir lieliska vieta putnu vērošanai. No tā paveras plašs skats uz pašu ezeru un ar niedrēm aizaugušā ezera krastiem, kurus pavasarī putni izmanto ligzdošanai. Šī labiekārtotā vieta ezera rietumu krastā ir izcila vieta mierīgai atpūtai. 


►Putnu vērošana no skatu torņa
 


DURBES PILSKALNA TAKA

 


Pastaigu taka ved gar Durbes pilskalnu un Durbes dīķi. 13.gadsimtā šeit notika kauja starp vācu Livonijas ordeņa apvienoto karaspēku un žemaišiem, kuru pusē pārgāja arī ordeņa karaspējā iesauktie kurši.. Durbes pilskalnā apskatāmas arī 14.gadsimtā celtās vācu ordeņpils drupas.
Pilskalna virsotnē izbūvēta skatu platformā, kas ļauj vērot lielisko Durbes apkārtnes ainavu un Durbes ezeru. Vēl viena skatu platforma atrodas pie dīķa.
Pilskalnā ir soliņi ar galdiņiem, kur iespējams rīkot piknikus.
Taka ir 1,8 km gara un ieteicamais pastaigas sākuma punkts ir no Durbes muzeja. 


 


VELOSIPĒDU NOMA DURBĒ

Velosipēda nomai var pieteikties ne vēlāk kā 2 dienas pirms nomas līguma slēgšanas, darba dienā no pl.9.00 –   18.00 vēršoties pie Durbes novada Sports vadītājas A.Ansones T. 28662110 vai e-pastā alise.ansone@durbe.lv
Velosipēda nodošana un pieņemšana notiek Skolas 5a, Durbē.

Pieejami 12 velosipēdi. Darba dienās iespējams pieteikt velosipēdus arī uz brīvdienām. Obligāti nepieciešama iepriekšēja rezervācija !


Velosipēda izsniegšanas kārtība:

 
http://www.durbe.lv/upload/files/velo_izsn_kartiba.doc

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUTNU UN TAURIŅU VĒROŠANAS MARŠRUTI DURBES NOVADĀ


Izstādāti un pieejami desmit dažādi maršruti:

►Durbe
►Durbes ezera skatu tornis
►Līgutu parks
►Vārve (tauriņi)
►Rāva (tauriņi)
►Aisteres lauki
►Padones lanka
►Mazstroķi (tauriņi)
►Vecpils
►Dunalka

 


NAKTSMĪTNESNaktsmītne Vecpilī

Kultūras un atpūtas centrā Vecpilī (Vecpils, Durbes novads)
 
 
Piedāvā: (Visa informācija par piedāvājumu - skatīt...)

Kontaktpersona - Inta Dreimane -mob.26344350

 

Atpūtas komplekss "DURBES ATVARI" Durbes Atvari ir atpūtas komplekss pie Durbes ezera, Rīgas-Liepājas šosejas 191. kilometrā, pagriežoties uz Līgutiem. Atpūtas komplekss atrodas bladus dabas liegumam "Durbes ezera pļavas".
Visa inforācija par atpūtas kompleksu pieejama mājas lapā durbesatvari.lv (atvērt...)
 


Kempings "VĪNROZES"  


Kempings "Vīnrozes" atrodas netālu no Durbes gleznainajā Durbes ezera krastā. Kempingu iecienījuši gan ārzemju, gan vietējie tūristi, makšķernieki, kāzu rīkotāji kā arī uzņēmumi dažādu pasākumu rīkošanai. Kempings atvērts viesiem no 1.maija līdz 1.oktobrim.
Visa informācija par kempingu pieejama mājas lapā vinrozes.lv (atvēr...) 

 


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību