top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 
 

 

Durbes stadionā atklāts atjaunots skrejceļa posms

 

      14.septembrī Durbes stadionā svinīgi atklāti seši 100 metrus garš skrejceļš. Svinīgajā uzrunā Durbes novada priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs izteica pateicību Durbes novada pašvaldības projektu vadītājai Signei Rozenšteinai par kvalitatīvi izstrādātu projektu, Annai Rokjānei par tehnisko konsultāciju un būvniekam SIA “CTB”. Kopējās projekta izmaksas 105805 eiro.
      Atklāšanas pasākumā bija ieradušies Durbes pamatskolas 7.-9.klašu skolēni. A. Radzevičs aicināja saudzīgi lietot skrejceliņus, novēlot sasniegt jaunus rezultātus. Skolēnus sagaidīja patīkams pārsteigums - ātrākajiem skrējējiem (30 metru distancē) no pašvaldības tika pasniegtas dāvanu karte 20 eiro vērtībā.
      Stadions ir futbola komandu iecienīta vieta, gan sacensībām, gan nometnēm. Futbolisti augstu novērtē laukuma dabīgo zālāju. Arī iedzīvotāji nāk pasportot – stadions ir apgaismots, tā teritorijā ietilpst arī skeitparks un trenažieri. Tuvākajās iecerēs ietilpst turpināt atjaunot stadiona skrejceļa otru daļu, tāllekšanas sektoru un sakārtot stadiona apkārtni.
     Projektu īstenoja Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar  biedrību “Liepājas rajona partnerība”. Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Durbes stadionā taps jauns skrejceļš

      Iedzīvotāji ar vien vairāk pievēršas sportiskām aktivitātēm,  tā saturīgi pavadot savu brīvo laiku un fiziski sevi attīstot un uzlabojot veselību. Lai skolniekiem un iedzīvotājiem būtu iespēja pilnvērtīgi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm Durbes novada pašvaldība kompleksi attīsta Durbes pilsētas stadionu.  
      2017.gadā stadiona tika izbūvēts skeitparks, uzstādīti āra trenažieri, no kuriem viens ir piemērots personām ar kustības traucējumiem un labiekārtota teritorija. Lai turpinātu darbus pie stadiona attīstības  tika sagatavots projekts un 2019.jūlijā iesniegts biedrībai “Liepājas rajona partnerībai”.
      2019.gada augustā Durbes novada dome saņēma “Liepājas rajona partnerības” lēmumu par projekta atbilstību un 2019.gada oktobrī Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par iesniegtā projekta pieteikuma    apstiprināšanu.
      Projekta ietvaros ir paredzēts – skrejceļa seguma atjaunošana aptuveni 100 m posma – asfaltbetona segums tiks nomainīts pret gumijas segumu, kas ir drošāks sportotājiem. Paralēli atjaunojamam skrejceļa posmam ir paredzēts izbūvēt apgaismojumu. Paredzēts izbūvēt lietus ūdens uztveršanas sistēmu un izveidot skatītāju zonu
      Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 90513,63  EUR   ELFLA  finansējums ir 75 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 30000,00 EUR,  Durbes novada domes finansējums ir 60513,63 EUR. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.
 

Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību